CCU (Concurrent Users) là gì? – Họp Trực tuyến OnMeeting FPT

Rate this post

Thông số CCU là gì ? CCU trong họp trực tuyến OnMeeting FPT

CCU ( viế tắt của Concurrent Users) là thông số về online user, active user… nó phản ánh được mức độ người chơi/ người dùng đang tham gia trong cùng một khoảng thời gian.

Trong Họp trực tuyến, CCU là số người tham gia họp cùng một thời điểm.

Còn trên các diễn đàn, mạng xã hội hay trang tin điện tử thì CCU là số người online, hoạt động (đọc, blogging…) trên trang web, game đó ở cùng một thời điểm.

Đây là một thông số rất được coi trọng vì nó quyết định đánh giá lưu lượng đáp ứng, truyền tải của 1 hệ thống

Dựa vào CCU để chọn cấu hình phù hợp

Số lượng CCU trong một thời điểm có liên quan đến thông số cầu hình phù hợp.

Nó cũng liên quan đến băng thông truyền tải đáp ứng,..

Vậy nên bạn sẽ cần khảo sát số lượng CCU để xây dựng một giải pháp họp trực tuyến phù hợp mà không bị lãng phí hay kém chất lượng