Hãy bắt đầu chuyển đổi số từ hạng mục việc nhỏ

Rate this post

Dịch bệnh Covid-19 đã giúp doanh nghiệp nhìn nhận lại được điểm yếu của mình, để tồn tại cần khởi động ngay. 

Hiện nay việc chuyển đổi số đã được áp dụng nhiều công nghệ hơn và đang tạo áp lực cho chính lãnh đạo các doanh nghiệp. Điều họ lo lắng nhất là doanh nghiệp có sẵn sàng và thích ứng tốt với sự thay đổi này không, đặc biệt khi hệ thống quản trị cũ đã ăn sâu vào con người.

Theo CEO Nguyễn Văn Khoa, “kinh tế sẽ còn bị ảnh hưởng ít nhất đến cuối năm”.Doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu thấy rằng trong kinh doanh có quá nhiều rủi ro. Tuy nhiên khi dịch được kiềm chế, nhiều người chủ quan cho rằng mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

Trong một tháng giãn cách xã hội, FPT Telecom đã đưa ra hàng loạt các sản phẩm giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, phù hợp với điều kiện giãn cách như ký hợp đồng điện tử, hỗ trợ làm việc từ xa, họp trực tuyến
FPT sẵn sàng tư vấn, đồng hành doanh nghiệp thay đổi, hồi phục và phát triển, bằng việc tư vấn và cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bản thân FPT cũng phải cải tiến chính mình để dịch vụ có thể đưa ra một cách nhanh nhất.